top of page

Leuke Toverspreuken

Hoe komt het dat juist onze moderne wereld, die zo in dat, feiten en de harde realiteit opgaat, in toenemende mate teruggrijpt op oude wijsheden.

Makelijk. In het kielzog van Verlichting en Industriele Revolutie heeft onze cultuur de lovenswaardige stap gezet om zich onafhankelijk te maken van onuitlegbare mysteries en onberekenbare krachten, die tot dan toe als het beroemde zwaard van Damocles boven de meeste mensen hingen en hen onderwierpen aan een opgelegd lot, waaraan nauwelijks iets te veranderen viel. Met de bloei van de wetenschappen weren de wetten van de natuur niet alleen bakend, maar ook in zekere mate berekenbaar. Van een hulpeloos aan de gebeurtenissen overgeleverde pion werd de mens een machtig wezen met de mogelijkheid andere krachten te voorspellen en zelfs te beheersen.

Iedere interesse voor de oude, onverklaarbare en onberekenbare krachten en machten van de oude tijd versterkt immers het gevoel van overlevering, terwijl daar nu juist uit alle macht een einde aan gemaakt moet worden.l

Ook de wereld van magie en mystiek is op zich goed noch slecht. Pas door de manier waarop we ermee omgaan pakt ze positief dan wel negatief voor ons uit. Werkzame magie zal er bij iedereen anders uitzien omdat ze teruggrijpt op krachten die diep in ons innerlijk verborgen gaan- en de weg daarheen is voor ieder van ons uniek. Magie is door en door praktische kunst. Natuurlijk vormt het bestuderen van de theroretishe anchergronden een wezenlijke voorwaarde voor een sucesvolle beoefening. Maar als het daar uitsluitend bij blijft is het allemaal voor niets, Net zo min als u er bar wieing aan hebt alles van elektriciteit af the weten, als u uszelf en nooit toe kunt brengen de lichtschakelaar om te zetten, blijft u eeuwing in het donker zitten.. Magie is oefenen en oefenen, laat u niet ontmoedigen wanneer een ritueel een een keer mislukt of resultaten brengt die u eigenlijk niet gepland had. Lach erom en bewandel andere belovende wegen om alsnog uw doel te realiseren.

De geschiedenis van de mensheid is rijk aan allerhande toverspreuken, waarbij in essentie vier verschijningsvormen zijn te onderscheiden.

Het woordloze gezang

Het woord van macht

De toverspreuk

Het magische verhaal.


Een partner aantrekken-

Benodigdheden- een rode kaars, rozen of jasmijnolie, een malchiet of jade of rozenkwarts en een zakje.Lieve Freya, zie mij toch hier zo alleen, maar vol van dromen. Laat alsjeblieft de liefde in mijn leven stromen.


Voor u met deze resultaat bereikt, moet u de basis leggen, het Universun meedelen dat u klaar bent voor een relatie en ook echt een wilt aangaan. Het heeft geen zin het ritueel uit te voeren wanneer iets in u zich tegen een reletie verzet.


Uitvoering

Zet de kaars met rozen of jasmijn of een andere met liefde geassocieerde olie. Houd uw steen in in de hand, ga voor de brandende kaars zitten en stel uzelf zo gedetailleerd mogelijk in een liefdesrelatie voor. Vraag daarbij een aantal vragen die belangrijk zijn ,

Hoe stelt u zich uw eigen relatie precies voor?

Welke situaties verschinen spontaan voor uw innerlijke oog.bij welke duurt het wat langer om ze u in te denken? Hoe voelt u zich bij de situaties? Zijn er dingen die u liever niet had zien gebeuren of die u als onaangenaam ervaart. Zo ja waarom is dat zo en wat kunt u eraan doen.?

Voer deze meditatie zo lang of zo vaak uit tot de kaars opgebrand is. Ga daar na staan, plant beide voeten stevig op de bodem en roep een liefdesfod of goding aan die u aanspreekt.

Vertel de gold of godin dat u klaar bent voor een nieuwe liefde en deze nu graag in uw leven zak komen. Dat kan ongeveer zols de spreuk hierboven klinken.

Draag de steen in een zakje on de hals of in de broekzak bij u tot de liefd in uw leven gekomen is. Dat gebeurt het vlugst wanneer u zelf achtief wordt- gelijk trekt gelijk aan .


success ermee en houd mij op de hoogte

Liefs Heks Reffaella1 view0 comments
bottom of page