top of page
Bos

HYPNOTHERAPIE

HYPNOTHERAPY  when you want to be happy, but you are not.?

 

Stress
Stuttering
Trauma
Pain
Depression
Addiction
Fear and phobia
To lose weight
Quit smoking
Allergy
Hay fever
Come for a free intake interview and I will tell you all about the course of events with hypnotherapy.
Hypnotherapy is a good method to tackle problems that we want to work on consciously, but where our deliberate will fails to achieve the stated goal. By better coordinating the conscious and the unconscious, we can achieve the set goal.

Everyone knows it, you are reading a book and suddenly someone else is in the same living room. Just entered through the back door. You were so engrossed in your book that you did not hear him / her coming in. Or you drive 50 km to work every day with your car. A well-known route for you in the past 3 years. Suddenly it is realized that you have not noticed anything in the last 5 minutes. Am I already over that bridge or not yet? Yes, apparently yes because I'm already here ... Not noticed at all. As if you have driven on the 'automatic pilot'.
This is called an everyday trance. And that everyday trance has essentially no difference with the hypnotic trance used in hypnotherapy. This state of consciousness is then only used effectively. This allows easy contact with your subconscious mind in hypnotic trance.

During the therapy you always have everything in hand and under control. Because if you find it necessary you can immediately return to your normal way of thinking and reacting. Think of the example of trance in the car. If something abnormal happens on the road, you are immediately alert to respond in the right way.
The hypnotherapist helps you in the process of going into trance. By paying attention to this, you can achieve a therapeutic effect. Your 'observing I' remains in the background, just like in the everyday trance. Because the rule is: Every form of hypnosis is self-hypnosis.

HYPNOTHERAPIE BIJ

Stress
Stotteren
Trauma
Pijn
Depressie
Verslaving
Angst en Fobie
Afvallen
Stoppen met roken
Allergie
Hooikoorts
Kom voor een gratis intake gesprek en ik vertel u alles over de gang van zaken met hypnotherapie. 
Hypnotherapie is een goede methode om problemen aan te pakken waar we bewust aan willen werken, maar waar onze bewuste wil tekort schiet om het gestelde doel te bereiken. Door het bewuste en het onbewuste beter op elkaar af te stemmen, kunnen we het gestelde doel bereiken.

Iedereen kent het wel, je bent heerlijk een boek aan het lezen en plotseling staat er nog iemand bij je in dezelfde huiskamer. Net binnen gekomen via de achterdeur. Je was zo verdiept in je boek dat je hem/haar niet binnen hoorde komen. Of je rijdt met je auto elke dag 50 km naar je werk toe. Een bekende route voor jou de afgelopen 3 jaar. Opeens wordt er gerealiseerd dat je de laatste 5 minuten niets hebt opgemerkt. Ben ik nou al over die brug heen of nog niet? Ja, schijnbaar wel want ik ben al hier… Helemaal niet opgevallen dus. Alsof je op de 'automatische piloot' hebt gereden.
Dit heet een alledaagse trance. En die alledaagse trance kent in wezen geen verschil met de hypnotische trance die in hypnotherapie gebruikt wordt. Deze bewustzijnstoestand wordt dan alleen effectief gebruikt. Zo kan er in hypnotische trance gemakkelijk contact worden gemaakt met je onderbewuste. 

Tijdens de therapie heb je altijd alles zelf in de hand en onder controle. Want als je het nodig vindt kun je onmiddellijk terugkomen in je normale manier van denken en reageren. Denk maar eens aan het voorbeeld van trance in de auto. Als er iets afwijkends gebeurt op de weg, ben je onmiddellijk weer alert om op de juiste manier te reageren.
De hypnotherapeut helpt je in het proces van in trance gaan. Door hier aandacht aan te geven kun je een therapeutisch effect bewerkstelligen. Je 'observerende ik' blijft, net als in de alledaagse trance, op de achtergrond aanwezig. Want de regel is: Iedere vorm van hypnose is zelfhypnose.

Man op een bankje
Same Sex Female Couple
Senior Dance
bottom of page